15.5.2018

Monteringsanvisning

Monteringsanvisning för elkabel

 • Installera EXSTRE-dragavlastare i önskad position först utan shim-plattorna.
 • Spänn bultarna jämnt på båda sidor med hjälp av handverktyg.
 • Kontrollera om skivplattorna behövs för att fylla gapet.
 • Lossa bultarna något om nödvändigt och sätt in det önskade antalet plåtplattor och dra åt bultarna så att plåtarna blir täta. Slutligt åtdragningsmoment MAX 20NM
 • Säkerställ greppet, till exempel genom att markera installationsplatsen. Om spänningsavlastaren glider, öka trycket genom att minska plåtar.


OBSERVERA: ANVÄND INGEN BOLTMASKIN FÖR ATT DRA ÅT BULTARNA! Risken finns för att bultarna blir överspända, plastdelen spricker eller bultarna skär fast

Installationsanvisning för vattenslang

 • Koppla loss slangen från önskat monteringsläge.
 • Montera stödhylsan och anslut slangen.
 • Montera EXSTRE dragavlastning utan skivplattor så att korsningen ligger i mitten av bultarna
 • Spänn med bultar jämnt på båda sidor med hjälp av handverktyg.
 • Kontrollera om skivplattor behövs för att fylla gapet.
 • Lossa bultarna något om nödvändigt och sätt i det önskade antalet plåtplattor och dra åt bultarna så att plåtarna blir täta. Slutligt åtdragningsmoment MAX 20NM


OBSERVERA: ANVÄND INGEN BOLTMASKIN FÖR ATT DRA ÅT BULTARNA! Risken finns för att bultarna blir överspända, plastdelen spricker eller bultarna skär fast


Frågor om installationsanvisningar? Kontakta oss!